Information om dieselbränslen

Från och med 1 juli 2018 har regeringen infört en ny lag om reduktionsplikt. Reduktionsplikten innebär på längre sikt att Sverige ska minska sina växtgasutsläpp från bensin och diesel med 40 procent fram till år 2030. Därför kommer bensin men framförallt diesel få en ökande andel inblandning av förnyelsebart bränsle. Exempelvis kommer Diesel med RME-inblandning (raps) redan i år öka från 5 procent till 7 procent.

Detta är inget problem för de allra flesta men vi har identifierat att en mindre andel av våra kunder ändå har behov av att tanka fossil diesel, så kallad MK1 ofärgad, även kallad Blankdiesel. Det mest uppenbara behovet av fossil diesel har båtägare där dieseln ofta utsätts för en fuktig miljö som kan gynna tillväxt av bakterier i bränslet, men vi har även fått förfrågningar från andra kunder som har samma behov som båtägarna. Det är kunder med en förhållandevis liten förbrukning och därmed låg omsättning av bränslet där det förvaras. Även i detta fall kan tillväxt av bakterier gynnas

Därför har vi på Runes Bensin beslutat att på prov erbjuda försäljning av Diesel MK 1 ofärgad över pump på vår automatstation i Långasjö. Diesel MK1 ofärgad är i dagsläget knappt 4% dyrare jämfört med Diesel med RME-inblandning. Vi kommer även fortsättningsvis ha som mål att erbjuda så många bränslealternativ som möjligt. Förutom de traditionella bränslesorterna erbjuder vi miljöbränslen såsom Alkylatbensin, RME 100%, E85 och HVO100.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *