Man säger att bensinen är dyr idag

Vi blev oerhört glada i firman när en av våra kunder kom in med ett gammalt originalkvitto daterat 5 januari 1956, alltså en kort tid efter det att Runes Bilservice (senare namnändrat till Runes Bensin- och Oljeimport AB) grundades 17 december 1955.

Kvitto Runes från 1956

Kvittot är underskrivet av grundaren Rune Johansson

Vi konstaterade snabbt att priset på bensinen vid tidpunkten var 63 öre/liter och vi började fundera på hur mycket det motsvarade i dagens penningvärde. Alf mindes att hans mor hade sagt att en mekaniker 1959 tjänade ca 4kr/timme och vid en snabb uppskattning visar det sig att en industriarbetare idag ofta tjänar runt 150kr/timmen plus arbetsgivaravgifter. För en timmes arbetad tid kunde man alltså köpa 6,35 liter bensin då, och om man idag kalkylerar med ett bensinpris på ca 13:50kr/liter kan motsvarande prestation belönas med 11,12 liter. Vi avstår att ytterligare kommentera detta faktum med mer än att Rune dessutom lämnade rabatt.

Vem var det då som hade tankat och ägde bilen med registreringsnummer H14241? Med hjälp av Magnus Karlsson på Bilsport Classic fick vi fram att bilen var en Mercedes av 1950 års modell och ägdes av Firma Elektroradio och kördes troligen av den kände Emmabodaprofilen och affärsmannen ”Radio-Lasse”.

Kvittots konstnärliga baksida

Kvittots konstnärliga baksida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *