Diesel med RME

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Diesel med RME enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Dieselbränsle miljöklass 1

diagram hvo diesel

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 66,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

Diesel med RME
Etanol E85

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.