Diesel med RME

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Diesel med RME enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Dieselbränsle miljöklass 1

diagram hvo diesel

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 58,5 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror och ursprungsländer

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 40,50%
Animaliska fetter 29,28%
USA 21,10%
Frankrike 1,27%
Tyskland 1,07%
Indien 0,98%
Nederländerna 0,95%
Storbritannien 0,68%
Italien 0,64%
Polen 0,45%
Irland 0,36%
Kanada 0,31%
Danmark 0,30%
Australien 0,22%
Belgien 0,20%
Sverige 0,18%
Spanien 0,17%
Portugal 0,11%
Israel 0,06%
Japan 0,06%
Sydkorea 0,04%
Slovenien 0,04%
Österrike 0,03%
Grekland 0,03%
Serbien 0,01%
Argentina <0,01%
Litauen <0,01%
Kroatien <0,01%
Rumänien <0,01%
Ryssland <0,01%
Ukraina <0,01%
Använd matolja 5,46%
Kina 2,30%
Ukraina 0,71%
Indonesien 0,69%
Storbritannien 0,42%
Malaysia 0,34%
Frankrike 0,29%
Spanien 0,21%
Belgien 0,20%
Norge 0,08%
Irland 0,08%
Sverige 0,04%
Litauen 0,02%
Italien 0,02%
Tjeckien 0,02%
Peru 0,01%
Estland 0,01%
Marocko <0,01%
Nederländerna <0,01%
Tyskland <0,01%
Raps 3,82%
Frankrike 1,63%
Australien 1,26%
Lettland 0,84%
Danmark 0,04%
Kanada 0,04%
Rester från biodieselproduktion 1,41%
Tyskland 0,94%
Polen 0,47%
Tjeckien 0,01%
Nederländerna <0,01%
Carinata 0,22%
Argentina 0,22%
Solros 0,20%
Frankrike 0,15%
Rumänien 0,04%
Råtallolja 0,11%
Sverige 0,06%
USA 0,02%
Finland 0,02%
Ryssland 0,01%
Fossil energi 59,50%
Råolja 59,50%
Norge 42,97%
Nigeria 6,67%
USA 4,32%
Storbritannien 2,25%
Libyen 1,75%
Ryssland 1,41%
Danmark 0,13%

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.