Eldningsolja

Beställ Eldningsolja av oss

Hos Runes kan du beställa eldningsolja med goda förbränningsegenskaper i olika kvaliteter, bland annat E10, E32 och färgad MK1/Minima. E10 är den vanligaste villaoljan och passar bäst för cisterner inomhus. E32 har bättre köldegenskaper och är anpassad för tankrar utomhus. Färgad MK1/Minima har högt värmeinnehåll och låg svavelhalt och passar därför dig som tänker på vår miljö extra bra. 

Är du osäker på vilken eldningsolja som passar dig bäst är du välkommen att kontakta Runes Bensin! 

Vill du se hela vårt sortiment och läsa mer om varje produkt? Då kan du ta del av våra produktblad.

Eldningsolja

Runes erbjuder eldningsolja som uppfyller samtliga kvalitetskrav enligt svensk standard. Vilken olja som passar bäst beror på var tanken är placerad och önskad miljöpåverkan. Tänk också på att alla oljor ska lagras i godkända tankar eller cisterner.

Noga utvalda produkter

Vårt utbud

E10 & E32

E10 kallas ofta för villaolja. Den passar bäst när oljetanken står inomhus eller i anläggningar med tankrar som inte står ute vintertid. Oljan har låg svavelhalt och belastas inte av svavelskatt.

Är tanken placerad utomhus, ovan eller under mark, eller i kalla utrymmen rekommenderar vi istället E32. Oljan har goda förbränningsegenskaper, är mycket köldtålig och passar vårt svenska klimat. Även E32 har låg svavelhalt och belastas därför inte av svavelskatt.

 

Färgad MK1/Minima

Färgad MK1/Minima har en mycket låg svavelhalt med låga koldioxidutsläpp och är ett bra alternativ för vår miljö. Oljan belastas inte med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm. Färgad MK1/Minima har utomhuskvalité och kan därför användas för både inomhus- och utomhustankar. 

Runes Bensin erbjuder smidiga leveranser av eldningsolja. Vi levererar tryggt och säkert med korta leveranstider över hela södra Sverige. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post för en snabb beställning!

Ansök om tankkort

Bulkleveranser

Tack vare tätt samarbete inom vår koncern kan vi med våra duktiga chaufförer leverera diesel, eldningsolja och bensin m.m. i tankbilar direkt till din cistern. Detta för hela Södra Sverige.