Etanol E85

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Etanol E85 enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Etanolbränsle miljöklass 1

Etanol E85

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 38,5 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror och ursprungsländer

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 76,84%
Majs 20,05%
Ungern 19,17%
Bulgarien 0,88%
Vete 23,38%
Sverige 23,38%
Sockerbetor 14,82%
Tyskland 14,82%
Rågvete 12,02%
Sverige 12,02%
Korn 4,54%
Sverige 4,54%
Råg 2,02%
Sverige 2,02%
Fossil energi 23,16%
Råolja 23,16%
Norge 16,73%
Nigeria 2,60%
USA 1,68%
Storbritannien 0,87%
Libyen 0,68%
Ryssland 0,55%
Danmark 0,05%

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.