Etanol E85

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Etanol E85 enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Etanolbränsle miljöklass 1

Etanol E85

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 34,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

Stapel E85

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.

Etanol E85

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.