HVO Diesel

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om HVO Diesel enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

diagram hvo diesel

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 5,3 g CO2ekv/MJ (LCA).

Stapeldiagram HVO
Etanol E85

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.