HVO Diesel

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om HVO Diesel enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Syntetiskt dieselbränsle miljöklass 1

diagram hvo diesel

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 7,9 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 97,00%
Animaliska fetter 59,01%
Spanien 16,88%
Tyskland 11,31%
Storbritannien 9,16%
Frankrike 6,39%
Italien 3,78%
Polen 3,06%
Österrike 1,90%
Irland 1,63%
Portugal 1,45%
Belgien 1,22%
Nederländerna 1,15%
Danmark 0,83%
Sverige 0,12%
Rumänien 0,07%
Finland 0,03%
Tjeckien 0,01%
Använd matolja 37,99%
Kina 24,75%
Storbritannien 4,95%
Indonesien 2,53%
Nederländerna 1,78%
Spanien 1,26%
Chile 1,09%
Malaysia 1,02%
Belgien 0,21%
Vietnam 0,18%
Japan 0,12%
Australien 0,06%
USA 0,03%
Fossil energi 3,00%
Råolja 3,00%
Norge 2,17%
Nigeria 0,34%
USA 0,22%
Storbritannien 0,11%
Libyen 0,09%
Ryssland 0,07%
Danmark 0,01%

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.