HVO

HVO100 är ett nytt dieselbränsle som tillverkas av skogsavfall och slakterirester och som därmed är nästan till 100% ett förnybart bränsle. Dess kemiska sammansättning är en näst intill identisk med den fossila dieseln och därför kan HVO100 användas i vanliga dieselmotorer för tunga fordon. Genom att använda sig av HVO100 minskar man koldioxidutsläppen med upp till 90%.

Runes Bensin- och Oljeimport AB har alltid arbetat med miljövänliga bränslealternativ. Vi har sedan 1985 sålt akrylatbensin i pump i Emmaboda. Vi var först i Tingsryds Kommun och är ensamma i Emmaboda Kommun att sälja E85. I Emmaboda är vi ensamma om att erbjuda Adblue och RME i pump. Nu tar vi nästa steg genom att erbjuda våra kunder det fossilfria dieselbränslet HVO100.