Diesel

Tanka diesel på Runes

Välkommen att tanka på Runes! Vi erbjuder snabb och bekväm tankning till bra priser. I våra anläggningar kan du bland annat tanka diesel av högsta kvalitet som uppfyller lagkrav gällande reduktion av fossil koldioxid. På vissa tankstationer finns även HVO, en diesel med förnybart innehåll. Helt enkelt ett kvalitativt och hållbart drivmedel för minskade utsläpp av växthusgaser!

På Runes Bensin kan du också beställa diesel som bulkleverans. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med din order.

Vill du se hela vårt sortiment och läsa mer om varje produkt? Då kan du ta del av våra produktblad.

Vårt utbud

Diesel MK1 B0 (utan RME)

Diesel utan RME kallas även blank, vit eller ren diesel. B0 kan vara fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period eftersom egenskaperna hos RME gör den känslig för långvarig lagring.

 

Diesel MK1 B7 (med RME)

Innehåller upp till 7% iblandning av förnybar RME. Detta är den vanligaste dieseln på marknaden och det är oftast den du får när du tankar på station. Den bör inte lagras längre än ett år då det finns risk på tillväxt av mikroorganismer.

 

Biodiesel RME 100

Biodiesel är ett biobaserat drivmedel som till 100% består av RME. Detta ger i sin tur mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än vanlig diesel. Vi rekommenderar en kontakt med fordonstillverkaren för godkännande före användning av RME100.

 

HVO 100

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer. HVO är ett dieselbränsle och är med sin kemiska uppbyggnad i stort identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer, men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören.

 

Färgad Diesel MK1

Färgad Diesel MK1, vilket också kan benämnas som lågskattad diesel. Användningsområdet för detta drivmedel är inte till bilar eller likvärdiga fordon utan främst till stationära maskiner där lagringstiden är längre.

 

AdBlue

Med AdBlue effektiviseras SCR-tekniken där avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxiderna. AdBlue fylls på i en separat fristående tank som inte beblandas med dieseltanken. Det är viktigt att aldrig köra Adblue-tanken helt tom. Vätskenivån bör kontrolleras med jämna mellanrum och fylla på när det behövs. 

Diesel / Biodiesel

Dieselbränslets egenskaper och kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera och ge rätt prestanda, avgasutsläpp och livslängd samt möjliggöra effektiv avgasreningsteknik. De dieselprodukter vi säljer via våra stationer eller levererar direkt till din tank uppfyller de högsta kraven som ger bra förbränningsegenskaper och renare avgaser. Dieselprodukterna uppfyller Svensk Standard SS 15 54 35, miljöklass 1 samt europastandarden för dieselbränsle, EN590. RME-produkterna uppfyller bränslekvalitetskrav enligt SS-EN 14214.

Noga utvalda produkter

Beställning av drivmedel och energi online

Våra duktiga chaufförer levererar diesel, eldningsolja och bensin m.m. i tankbilar direkt till din cistern. Vi levererar över hela södra Sverige tack vare tätt samarbete inom vår koncern. Beställ redan idag för snabb leverans.

tankkort

Tankkort

För att göra det så smidigt och bekvämt som möjligt för dig kan du samla dina månadskostnader på en och samma faktura. Detta med vårt uppskattade tankkort.