Cisternbesiktningen i Vissefjärda gick smidigt och genomfördes utan att några problem uppdagades. Därför kan vi öppna stationen igen. Välkomna!