Bensin 95 oktan

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Bensin 95 oktan enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Bensin miljöklass 1

diagram bensin 98<br />

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 86,7 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror och ursprungsländer

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 9,94%
Vete 8,43%
Sverige 7,75%
Danmark 0,68%
Rågvete 0,91%
Sverige 0,91%
Korn 0,59%
Sverige 0,59%
Råg 0,01%
Sverige 0,01%
Fossil energi 90,06%
Råolja 90,06%
Norge 65,05%
Nigeria 10,10%
USA 6,55%
Storbritannien 3,40%
Libyen 2,65%
Ryssland 2,13%
Danmark 0,19%

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.