Bensin 98 oktan

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Bensin 98 oktan enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Bensin miljöklass 1

diagram bensin 98<br />

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 89,2 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror

Stapel 98_oktan
Diagram Bensin 98

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2021.