Bensin 98 oktan

Miljöinformation

Här presenteras miljöinformation om Bensin 98 oktan enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.

Bensin miljöklass 1

diagram bensin 98<br />

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 90,7 g CO2ekv/MJ (LCA).

Råvaror och ursprungsländer

Råvara Ursprungsland Andel (energi)
Förnybar energi 4,40%
Majs 2,60%
Ungern 1,66%
Slovakien 0,95%
Sockerbetor 0,80%
Tyskland 0,80%
Vete 1,00%
Sverige 1,00%
Fossil energi 95,60%
Råolja 95,60%
Norge 69,05%
Nigeria 10,72%
USA 6,95%
Storbritannien 3,61%
Libyen 2,81%
Ryssland 2,26%
Danmark 0,21%

Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.